אושר ברוב קולות הקואליציה/ כתבתו של משה כהן

CoalitionBudget