איך המדינה מתמרצת ומעודדת את עובדיה לקנות רכב גם כשהם לא בהכרח רוצים או זקוקים לו, ומה ההצעה שלי בעניין הזה

איך המדינה מתמרצת ומעודדת את עובדיה לקנות רכב גם כשהם לא בהכרח רוצים או זקוקים לו, ומה ההצעה שלי בעניין הזה – בכתבה של משחקי הכיס בכאן 11.