איסור על הכנסת אופניים חשמליים לבתי הספר היסודיים – נוהל משרד החינוך

מידע והנחיות משרד החינוך בנוגע לאופניים חשמליים