איסור על הכנסת אופניים חשמליים לבתי הספר היסודיים – מכתב לשר החינוך שי פירון

מכתב לשר החינוך שי פירון בנושא אופניים חשמליים