איתור מידע תכנוני בארכיון מינהל מקרקעי ישראל

באתר מינהל מקרקעי ישראל מוגש שירות לציבור של מידע אודות תוכניות מפורטות, יש להקליד שם גוש וחלקה ו/או מספר תוכנית וללחוץ על חפש.

לאתר מינהל מקרקעי ישראל