בקשתה של מיטל להבי להוריד 10% משכרה

ב-2009 מונתה להבי לסגנית ראש עיריית תל אביב יפו הממונה על תחום משאבי חינוך לגיל הרך. בהיותה עצמאית ובעלת עסק מאז גיל 22, ומתוך רצון לשמור על עצמאותה ויכולתה להיות בלתי תלויה במשכורת העירונית, מצאה לנכון לפעול עפ"י חוק ובאופן שקוף לאישור הקצאת חלק קטן מזמנה לשימור העסק הקיים שלה.
העסק "מימוש פרוייקטים" עוסק במתן שירותי יעוץ בתחומי סביבה ותכנון בעיקר לרשויות מקומיות ואך ורק מחוץ לתחומי העיר ת"א-יפו ועם גופים שאין להם ניגוד עיניינים עם עיריית ת"א-יפו, ומתרכז בתהליכי שיתוף ציבור וגישור בתכנון.
עפ"י חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה מאחר ואין בכוונתה של מיטל למשוך תמורה היא לא חייבת באישור מועצה ושר הפנים ואולם מיטל החליטה לפעול ביושר מקסימאלי ולפיכך ביקשה להפחית משכרה 10% ולהודיע למועצה ולבקש אישור שר הפנים למהלך.
בקשתה אושרה בישיבת המועצה שהתקיימה ב-יולי 2009.
כמו כן, יש לציין כי אין ההורדה בשכר בעירייה לרמז על ירידה בהיקף הפעילות של מיטל כסגנית ראש העירייה.