גידול משמעותי בהכנסות העירייה מדו"חות חנייה וגרירות

הכנסות העירייה מתחבורה גדלות משמעותית ומהווות חלק נכבד מתקציב העירייה לשנת 2007. למרות הביקורת על נתון זה מאשרת מועצת העיר את התקציב.

knasot