גישור בעניין תכנון ובניה – כנס ציבורי להצגת ההישגים