גני ילדים – ההורים יצטרכו להמשיך לחכות

20.01.2013

להבי קידמה במשך קדנציה שלמה הכנת תוכנית שתאפשר לגננות לקבל היתר להקמת גני ילדים בהליך מהיר ומפוקח. השבוע דחתה הועדה המקומית את התוכנית. המשמעות – פחות גני ילדים לגיל הרך בעיר. להבי: "הרוב הגברי בועדה דחה את התוכנית ובכך דן את הזוגות הצעירים למיעוט גנים והעלאת מחירים בשל תחרות גדולה."
להבי תגיש ערר על החלטת הועדה למליאת הועדה המקומית.

לא אושרה התוכנית לרישוי גני ילדים פרטיים - כתבה מעיתון זמן תל אביב

לא אושרה התוכנית לרישוי גני ילדים פרטיים – כתבה מעיתון זמן תל אביב

תב"ע לגני ילדים פרוטוקול הועדה המקומית 16.1.2013

תב"ע לגני ילדים פרוטוקול הועדה המקומית 16.1.2013

גני הילדים - כתבה מעיתון צפון העיר

גני הילדים – כתבה מעיתון צפון העיר

הוספת תגובה: