דוח 4.1 הערכת חלופות

דוח 4.1 הערכת חלופות – סדנאות שיתוף והשתתפות הציבור ובעלי פברואר 2010