דיון הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 16.4.08

בישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה יעלו לדיון הנושאים הבאים: שעה 9:00 עד 9:30 תעסוק הישיבה ברישוי עסקים, אח"כ בחניה ציבורית ברח' הנמל, הפקעת שטחים ציבוריים (תב"ע 2727), מתחם פרופס דיון בעיצוב ארכיטקטוני ועוד דיונים בהפקעות ואיחוד חלקות (ראו סדר יום מלא מצורף).
הישיבה תתקיים ביום ד', 16.4.08, בבניין העירייה, קומה 12. הציבור מוזמן.

Vaada1604081

הוספת תגובה: