דיון הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 25.6.08

בישיבת ועדת תכנון ובניה הקרובה ידונו בין השאר הנושאים הבאים: בתי כנסת-כפר שלם, מתחם סמל דרום,
ככר גרונימן, קרית עתידים – הרחבת שימושים, תחנת תדלוק – דרך בן צבי 46, מתחם הרב קוק ועוד.
מצורף סדר היום המלא של הישיבה.

סדר יום ועדת תכנון ובניה 25.6.08

הוספת תגובה: