דיון הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, יום ד', 6.2.08, 9:00

מצורף סדר היום של הוועדה. שימו לב לנושא 5 – תכנית המתאר של תל-אביב-יפו: מטרת הדיון – הודעה על הכנת התכנית עפ"י סעיף 77. תכנית המתאר של תל-אביב-יפו הינה התכנית הכוללת לכל עיר, על-פיה יוכנו בעתיד תוכניות נקודתיות ללא אישור הועדה המחוזית. עיריית ת"א-יפו שכרה לצורך הכנת התכנית יועצי שיתוף ציבור אשר הכינו תכנית מקיפה לשיתוף התושבים בהכנת התכנית. בדיון יוצגו עקרונות התכנית והליך שיתוף הציבור המתוכנן.
חשוב להגיע ולתמוך בהכנת התכנית ובהליך שיתוף הציבור!
שימו לב: הישיבה תחזור להתקיים במינהל ההנדסה, שד' בן-גוריון 68, ק' 3 (אולם הישיבות).


סדר יום הוועדה לתכנון ובנייה 6.2.08 

נספח - נושא לדיון לצורך קבלת החלטה בוועדה - 06.02.08

הוספת תגובה: