דיון הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, 20.2.08, 9:00

בין הנושאים שיידונו: בית הבורסה, רוטשילד 38, טרומפלדור 4-6, מרכולת 8 עיצוב ארכיטקטוני, איחוד מגרשים בידידיה פרנקל 21, מתחם דרך פתח תקווה-רחוב הנגב דיון בהתנגדויות ומתחם סמל דרום דיון בהתנגדויות. מצורף סדר היום המלא של הוועדה ליום 20.2.08

 

סדר יום ועדת תכנון ובנייה 20.2.08 

הוספת תגובה: