דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 10.6.09

בדיון יידונו התנגדויות לתכנית "מתחם סמל דרום" (סומייל). הדיון יתקיים במינהל ההנדסה, שד' בן-גוריון 68, ק' 3.

סדר יום הועדה המקומית 10.6.09

 

הוספת תגובה: