דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 10.9.08

בדיון נדונו התוכניות הבאות: שטחים ציבוריים בא.ת. ביצרון (התנגדויות), רחוב הטייסים – קו בניין, סיירובן – דיון בהפקדה, ותוספת קומות בן-יהודה 14-16 – דיון נוסף.

סדר יום הועדה המקומית 10.9.08

הוספת תגובה: