דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 18.3.09

ביום ד' הקרוב תתקיים ישיבה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה. בין הנושאים שעל-סדר היום: דרום הקריה – מתחם 8 בינוי לביצוע דיון בעיצוב ארכיטקטוני (2) – דיווח לועדה על הורדת סעיף בהחלטת הועדה,
בקשה לאיחוד חלקות 53, 54 בגוש6909 רח' הירקון 64, איחוד וחלוקה מיטודלה – אשכנזי – דיון נוסף בהתנגדויות – פתרון תנועתי, בית גיבור – רחוב קויפמן יחזקאל 6 – דיון בהפקדה (3), שינויים כלליים בתכניות עיצוב ארכיטקטוני בגוש הגדול – 2, שינוי לתכנית עיצוב 1112ג'(2)- כוכב הצפון -שינויים כלליים דיון בעיצוב ארכיטקטוני, תכנית עיצוב חדשה במגרש מ-21 במבנן 6 – הגוש הגדול, שינוי תכנית עיצוב למגרשים 9,7,5,4 בתב"ע 2627 – כניסה לצהלה, מתחם יגאל אלון – עמק ברכה דיון בדיווח, מתחם שער ציון דיון בהפקדה (2), תפרי נווה צדק צפון מזרחיים דיון בהמלצה להפקדה, שטחי שירות לתכניות 807, 807 ב' דיון בשטחי שירות, מחלף השלום מזרח (4) דיון בהפקדה (5) – לאחר דיון במליאת הועדה המקומית, טחנת הקמח מוזס דיון נוסף, מסלנט 20 דיון בהפקדה (2) – לאחר דיון במליאת הועדה המקומית, המרכז הרפואי על שם סוראסקי – תכנית עיצוב אדריכלי למתחם 4 דיון בעיצוב ארכיטקטוני, תכנית עיצוב אדריכלי – בי"ס הירקון – הירקון 19- תב"ע 2396ב' דיון בעיצוב ארכיטקטוני.
הדיון יתקיים באולם הישיבות במינהל ההנדסה, שד' בן-גוריון 68, ק' 3. הישיבה פתוחה לציבור.

סדר יום הועדה המקומית 18.3.09

הוספת תגובה: