דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 23.7.08

בדיון נדונו התוכניות הבאות: שטחי ציבור בשכ' רמת הח"יל (דיון בהפקדה), תוספת תכליות למגרש למבני ציבור (דיון בהתנגדויות), שטחים ציבוריים בא.ת. בצרון- מס' 3255ב' (דיון בהתנגדויות), כיכר המדינה (דיון בהתנגדויות).

סדר יום הועדה המקומית 23.7.08

 

הוספת תגובה: