דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 24.9.08

דיון הועדה המקומית האחרון לקדנציה שיתקיים ביום רביעי יידונו בין היתר: הכנת תכנית להוספת שטחים ירוקים ושטחי ציבור בשכונת פלורנטין, תכנית להקמת מגדל נוסף בשכונת נחלת יצחק (רח' חפץ חיים פינת נחלת יצחק), תוכנית עיצוב ופיתוח למועונות סטודנטים באוניברסיטת ת"א, ותוכניות בינוי נוספות ברח' הירקון 92, יהודה הימית 33-35, מתחם בן-גמליאל ועוד. כמו כן, ידווח על החלטת הועדה המחוזית בנוגע לתכנית "תע"ש השלום".
הדיון יתקיים באולם האירועים בבניין העירייה, קומה 12. הישיבה פתוחה לציבור. חשוב לבוא ולהראות נוכחות!

סדר יום הועדה המקומית 24.9.08

הוספת תגובה: