דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 25.11.09

בין הנושאים שיידונו: אישור תוכנית בינוי של קרית החינוך בצפ' מע' העיר. תוספת של בי"ס על יסודי שיבנה ע"פ כללי הבניה הירוקה, המלצה להפקדה של תוכנית תפרי נוה צדק דרום-דיון סופי וסגור, דיון בדיווח על תוכנית תדמ"ת 2013 – תוכנית ל מרכז תחבורתי משולב באזור מחלף שפירים כחלק מפרוייקט ה"נתיב המהיר" לאורך כביש מס' 1, דיון בהפקדה של מגדל הרכבת 2 – מגדל משרדים בגובה 24 קומות על ציר רח' הרכבת, דיון בתוכנית עיצוב ארכיטקטוני לשוק בצלאל , ודיון בהפקדה של כביש עוקף קדם ביפו.
הישיבה תתקיים במינהל ההדנסה, שד' בן-גוריון 68, ק' 3. הישיבה פתוחה לציבור!

סדר יום ישיבת הועדה המקומית לתכנון ובנייה 25.11.09

הוספת תגובה: