דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 27.5.09

ביום רביעי הקרוב תתקיים ישיבה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה. על סדר-היום: מדיניות תכנון מתחם המסילה – דיון פנימי לקבלת החלטה בלבד, פרוייקט ליבר דיון פנימי – לאחר שמיעת התנגדויות ולאחר דיון במתחם המסילה, אלחנן ג' דיון בהפקדה לאחר דיון במליאת הועדה המקומית, צפון מערב קרית שלום (5) – לאחר שמיעת ההתנגדויות – דיון פנימי לצורך קבלת החלטה בלבד.

סדר יום הועדה המקומית 27.5.09 

הוספת תגובה: