דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 27.8.08

בדיון נדונו התכניות הבאות: מגרש התזמורת הפילהרמונית (דיווח), קאנטרי קלאב, פרישמן-דיזינגוף (דיון בעיצוב ארכיטקטוני), מאפ"ו 7 (דיון בעיצוב ארכיטקטוני), ש"ץ 8 (דיון בהפקדה), שצ"פ ג' 3 -גני שרונה (דוין בעיצוב ארכיטקטוני), שוק הכרמל.

סדר יום הועדה המקומית 27.8.08

הוספת תגובה: