דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 3.9.08

בדיון נדונו התוכניות הבאות: לולאת וולובלסקי (דיון להפקדה), מסלנט 20 (דיון בהמלצה להפקדה), אמזלג 22 (דיון בהפקדה), תכנית לפיתוח נמל ת"א (דיון נוסף), וככר הבימה 2-4 (דיון פנימי לאחר סיור במקום).

סדר יום הועדה המקומית 3.9.08

הוספת תגובה: