דיון הועדה המקומית לתכנון ובנייה 9.7.08

בדיון נידונו התוכניות הבאות: מגדל שלום – תב"ע 322א, הנתיב המהיר בכניסה לתל אביב (דיון בהתנגדויות לשימוש חורג), בית אבות-נאות אביבים (דיון בהתנגדויות), מתחם ניבה (דיון בהתנגדויות), איחוד וחלוקה מיטודלה – אשכנזי (דיון בהתנגדויות), היכל הספורט ביד-אליהו – "אצטדיון נוקיה" (דיווח החלטת ועדה מחוזית מיום 11.2.2008), היכל נוקיה – שינוי גבולות מגרש החניון 6א' (דיווח על החלטת ועדה מחוזית מתאריך 11.2.2008), סינמטק (תיקון תכנית עיצוב אדריכלית), הירקון 108 (דיון בהפקדה).

סדר יום הועדה המקומית 9.7.08

הוספת תגובה: