האם יוצא הלב מקניון רמת אביב?

kolnoalev11 kolnoalev10(1)