הוקפאה תוכנית פינוי-בינוי ברחוב רקאנטי

ArarRekanatiArticle