החלטת מליאת הוועדה לתכנון ובנייה בנושא מתחם רמז-ארלוזרוב

החלטת מליאה רמז-ארלוזרוב

הוספת תגובה: