העירייה שולחת מכתבים לתושבים ובהם דרישה להקמת ביתני אשפה בבנייני מגוריהם וכן אזהרת קנס

doarzevel(1)