הצלחה למיטל להבי – העיריה תרכוש נכסים לשימוש ציבורי

לעיריית תל אביב יפו הכנסות רבות ממכירת ופיתוח מגרשים בעיר ויש להפנות חלק מההכנסות להגדלת מצאי מבני הציבור בעיר טענה להבי לאורך השנים. לקידום מטרה זו מיקדה להבי את מאמציה בהכנסות ממכירת מגרש ברחוב רמז בעיר. הכסף יופנה לרכישת שטחים בשכונת פלורנטין בה יש תנופת פיתוח ואיכלוס לצד מחסור חמור בשטחים ציבוריים.

להבי: " אני שמחה לראות שמאמצי נשאו פרי.  יצרנו דרך חדשה ואני מקווה שמצוקת שטחי הציבור בפלורנטין תוקל בעקבות התקדמות זו."

florentinbuyestates2