הצעה לסדר עירייה 23.9.19

הצעה לסדר עירייה 23.9.19