התמוטטות מרפסות בבניין ישן בשוק הכרמל מעל מעבר להולכי רגל

hacarmel