ועדת איכות הסביבה של הכנסת תובעת מעיריית ת"א להסיר את האנטנות הסלולריות מגג בניין הבימה

habimaselolarit