סיכום ועדת בטיחות בדרכים 3.3.2021

סיכום ועדת בטיחות בדרכים 3.3.2021