ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות בראשות מיטל להבי 6.7.14

ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות במעמד ראש העירייה מר רון חולדאי בנושא: אופניים – תשתיות, רגולציה, הסברה וסקירה כללית של אתגרים.

הוספת תגובה: