מצגת מוועדת תחבורה 16.5.19

מצגת מוועדת תחבורה 16.5.19