מצגת הרשות המקומית ותפקידה בקידום תחבורה חשמלית ועדת תחבורה 12.6.18

מצגת הרשות המקומית ותפקידה בקידום תחבורה חשמלית ועדת תחבורה 12.6.18