חברה: "העיר החדשה"/ מיטל להבי

בועות של יוקרה בלב המרקם העירוני – דיווחים רבים התפרסמו באחרונה בנוגע לפרוייקט המגורים "העיר החדשה" שמתוכנן להיות מוקם במתחם השוק הסיטוני בתל אביב. אחד הגורמים שהצהירו כי בכוונתם להתמודד על המכרז אמר כי בכוונתו לשווק אותו בשיטה של קבוצת רכישה, שתייעד אותו לאוכלוסייה של עובדי שוק ההון וההיי-טק. …ההתמקדות בשלב השיווק הסופי של הפרויקט כגרעין הבעיה חוטאת למחדל התכנוני שאיפשר את היווצרות הפרויקט כמתחם סגור בלב המרקם העירוני.
המאמר התפרסם בדה-מרקר, 22.5.08

ArticleNewCity