חברה: קירוב הציבור לארכיאולוגיה

אך לאחרונה חגגנו יום הולדת 100 לעיר תל אביב-יפו. עם זאת, על פיסת הקרקע התל אביבית שכנו בעבר ציביליזציות קדומות, אשר הותירו חותמן בדמות שרידיהן ההיסטוריים והעתיקות הפזורות תחת פני העיר כאשר ביפו מתרכז חלק ניכר מעברה העשיר של העיר, אבל לא רק שם.
כיצד ניתן להציל את השרידים הארכיאולוגים החשובים תוך קירוב הציבור לשכבות העתיקות של העיר? ייזום פרוייקט עבודות קיץ לתלמידים בחפירות ארכיאולוגיות בעיר.

קירוב הציבור לארכיאולוגיה