חינוך: בית תינוקות – מתנת הגברת לעיר/ מיטל להבי

ברחוב פרץ חיות פינת שד' בן ציון, מול דיזינגוף סנטר, ממוקם בניין מגורים שאותו הורישה גב' ריקה ז"ל לעירייה, ובצוואתה יעדה אותו למטרת "בית תינוקות", ע"ש אבא וריקה אלבר ז"ל. .
על הבניין נודע לי, כאשר שקלו בעירייה לפנות לביהמ"ש כדי לקבל אישור למכירת הנכס, תוך התחייבות לניתוב התמורה להקמת מעון לפעוטות בנכס חלופי.
בשלב הראשון, הצלחתי לעצור את מכירת הנכס והחלתי בבדיקת מעמדו החוקי והתכנוני. התברר כי הבניין נבנה כבניין למגורים וכי לא ניתן להסב את יעודו, אלא בשלמות, ממגורים ליעוד ציבורי.
לפיכך, ההחלטה שנתקבלה היתה להסב את הבניין בשלבים, ליעודו הסופי כ"בית תינוקות".

בית תינוקות – מתנת הגברת לעיר