חינוך: חופשיים מביורוקרטיה/ מיטל להבי

תלאות הביורקרטיה במדינתנו מעיקים לא רק על האזרח הקטן אלא גם על מוסדות שמהווים שירות ציבורי. לאחרונה, הביאה לידיעתי, תמר זנדברג, חברתי לסיעה ואם לילדה פעוטה כי ביתה שוהה בגן עירוני אשר בו, לא תתקיים קייטנה במהלך חופשת החג, בעוד שבגנים עירוניים אחרים, מתקיימת קייטנה. בבדיקה שערכתי מסתבר כי למפעילי הקיייטנות בגנים השונים בעיר יש תנאים שונים, חלקם יכולים להפעיל קייטנה בהליך רישוי פשוט ואחרים נאלצים להוציא 4 רשיונות בשנה, לרבות תשלום אגרות.

חופשיים מביורוקרטיה