חינוך: "תיק קטן, הזדמנויות גדולות"/ מיטל להבי

בתחילת הקדנציה הגיעה אלי גננת שהפעילה גן ילדים ברחוב פנחס רוזן. במקביל לשכירת הנכס ולתשלום דמי השכירות, החלה הגננת להפעיל את גן ילדים לפני שקיבלה היתר לשימוש חורג מהוועדה המקומית. השכנים התלוננו ואגף הפיקוח נכנס לפעולה. ישר הוגש כתב אישום כנגד הגננת ובעלי הנכס, בחלוף הזמן נדרשו לסגור עם איום במאסר, על בזיון בית משפט, אם לא יפעלו בהתאם לצו הסגירה. הגננת לצערי, נשברה בדרך, לאחר שנדרשה לסגור או שתיאסר בפועל עקב הפרת צו בית משפט. מבחינתה ירדו לטמיון כל השקעותיה וחסכונותיה, בריאותה הידרדרה והיא אף נתבעה על ידי הורים על סגירת הגן בטרם זמן. טרגדיה אמיתית .

"תיק קטן, הזדמנויות גדולות" 25.10.2010