לבנות עתיד בתל אביב/ אבירמה גולן

Haaretz27May08Small(1)

לבנות עתיד בתל אביב/ אבירמה גולן