להבי מתעקשת – תוספת שטחי ציבור כתנאי לאישור דיור בתוכנית המתאר

mitaar14112a