"מדיניות מתן היתר לשימוש חורג למסגרות חינוכיות פרטיות לגיל הרך"

הצעה לועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו:

"מדיניות מתן היתר לשימוש חורג למסגרות חינוכיות פרטיות לגיל הרך"

הוספת תגובה: