מיטל להבי מגשרת בין התושבים המתנגדים לפרויקט בינוי חדש בנתניה

חברת משהב המבקשת להקים פרויקט בנתניה מנסה לפתור את העימות עם התושבים המתנגדים באמצעות גישור. אם הניסיון הייחודי יצליח הוא עשוי לסמן דרך יעילה יותר ממסלול ההתנגדויות המפרך שנהוג כיום בוועדות התכנון. את הליך הגישור הובילו המגשרות מיטל להבי ודפנה טרינין-מנגן שאת שירותיהן שכרה עיריית נתניה.

גישור בנתניה, כתבתה של רז סמולסקי, הארץ, 9.12.07