מיטל להבי פועלת לקידום שיתוף ציבור ברה ארגון של התחבורה הציבורית

מפת האוטובוסים של תל אביב עברה שינוי ארגוני, ועתה עומדת המינהלת הממונה על השינויים הללו בפני שינויים ארגוניים בעצמה והעברתה לחברת נת"ע האחראית על תכנון הרכבות במטרופולין. מיטל להבי, שמונתה לאחרונה ע"י דירטוריון נתיבי איילון לממונה על שיתוף הציבור בתהליך נפגשה מיידית עם יו"ר נת"ע והשניים סיכמו כי תהליך שיתוף הציבור הינו חיוני, וכל עבודה שתקדם להבי בזמן הקרוב תועבר לנת"ע שם ייבחנו את האפשרויות לאמץ את ההמלצות.

תושבי תל אביב עדיין לומדים את מפת האוטובוסים החדשה, לוחות הזמנים והתעריפים. תושבים פונים בבקשות להחזרת קוים, וגופים ציבוריים לוחצים לליווי המשך התהליך בשיתוף ציבור רציני ומעמיק.  אולם בכל לא תמו השינויים הצפויים בנושא. משרד התחבורה הודיע בימים האחרונים על כוונתו להעביר את כל המינהלת מאחריות חברת נתיבי איילון לחברת נת"ע, דבר העשוי לגרור עיכוב במימוש ההחלטה להתחיל תהליכי שיתוף ציבור.

נושא שיתוף הציבור המינימאלי בתכנון הרה ארגון של התחב"צ הועלה בישיבה האחרונה של דירקטוריון  נתיבי איילון ע"י מיטל להבי חברת הדירקטוריון מטעם העיריה. נושא הרה ארגון הועלה כדיווח כללי לחברי הדירקטוריון ערב השקת הרה ארגון,  אלא שלהבי התעקשה כי דיווח מפורט נדרש לאורך כל התקופה האחרונה לאור הבעיות שהתגלו במימוש הרה-ארגון וגם מתוקף היותה של עיריית תל אביב  יפו שותפה המתקצבת מחצית מפעילות נתיבי איילון.  "החברה נתפסת כאחראית על הסדרת התנועה בעיר, על כל מרכיביה". מסבירה להבי: "לו היינו מקבלים דיווח בזמן היינו ערים למאפייני שיתוף הציבור (או אי שיתוף הציבור) ומסייעים בטיוב התהליך כמו גם בהסברתו. כל אלו היו מונעים את המירמור הציבורי הרב סביב הנושא. אני לא מצליחה להבין כיצד התקיים תהליך שכזה ללא שיתוף ציבור נרחב".

בתום הדיון, וכמענה לבקשתה,  הוחלט שלהבי תלווה את תהליכי שיתוף הציבור לקראת פעימת התיקונים הצפויה בחודשים הקרובים ועד להעברת הניהול לחברת נת"ע. להבי פועלת במרץ בנושא ומקיימת פגישות עבודה כבר בימים אלו, כדי לקבוע מבנה מושכל להליך שקוף של שיתוף הציבור ועל מנת להבין את השפעת השינוי על משתמשי התחבורה הציבורית ותושבי העיר, ולהביא לתיקונים נחוצים במפת הקוים.

לאור כוונת משרד התחבורה להעביר את נושא רה הארגון מנתיבי איילון לנת"ע כבר ב 1 לאוגוסט, מבטיחה להבי כי לא תרפה מנושא שיתוף הציבור ותפעל ככל יכולתה, למען קיום התהליך בכל  מסגרת ארגונית שתיבחר.

מיד עם פרסום הידיעה נפגשה להבי עם יו"ר דירקטוריון נת"ע  במטרה לרתום את החברה לנהל שיתוף ציבור בונה אימון, שקוף ויעיל. יו"ר הדירקטוריון ח"כ לשעבר מיקי רצון, הבהיר כי עבודת נת"ע ראוי שתבוצע תוך קיום תהליכי שיתוף ציבור ראויים ולפיכך העבודה שתבצע להבי מטעם נת"א וההמלצות שיגובשו במהלך החודש הקרוב יועברו לנת"ע שם ייבחנו ההמלצות.

"השיקולים לשינויים ארגוניים הם בידי משרד התחבורה, אולם אם אכן יתרחש השינוי צפויה תקופה של טילטולים במערכת,  ואני רואה חובה לעצמי לייצר תשתית פעילות לתהליך כך שעם העברת המינהלת לנת"ע ניתן יהיה ליישמו.  אנו נמצאים בשלב חיוני של מפגשים עם הציבור ללימוד ההשפעות המיידיות של התהליך וכמובן ללמוד צרכים דחופים הנובעים מן השינויים.  הפגישה עם יו"ר נת"ע היתה חיובית ואני בטוחה שנת"ע תקדם את נושא שיתוף הציבור בצורה המיטבית" מסכמת להבי

לכתבה בגלובס

הוספת תגובה: