מכתב הגשת ערר בנושא המגרש ברח' פרישמן פינת דיזינגוף

מכתב הגשת הערר מתייחס לשאלת גובה המבנה, העדר תשתיות מספקות באזור הבנוי בצפיפות
F0_0244_0000_Frishman וכן טענה בדבר דיון לא הולם. במכתב בקשה להעביר את הדיון להחלטת מליאת הוועדה.

ערר פרישמן פינת דיזינגוף 24.6.07

הוספת תגובה: