מכתב הגשת ערר למליאת ועדת בניין עיר – תוכנית מתחם התחנה

ערר מתחם התחנה

F0_0244_0000_manshiapicture(2)

הוספת תגובה: