מכתב שלישי לשר התחבורה בנושא תחבורה ציבורית 24/7

מכתב לשר התחבורה 02/02/2015