מכתב שני לשר התחבורה בנושא תחבורה ציבורית 24/7

מכתב שני לשר התחבורה 12/06/14